Onze missie

Inwoner Vroomshoop

"Als volwassene heb ik natuurreizen gemaakt naar verre bestemmingen. Maar de mooiste tijd in de natuur was niet zo ver weg. Het was als kind zijnde in ons Zandstuvebos. Hartstikke dichtbij.

Uniek stukje bos

Welke gemeente in Nederland kan nu zeggen dat ze middenin hun gemeente een bos hebben met wilde dieren. 

De gemeente Twenterand heeft dat. Het Zandstuvebos. Dit is uniek maar ook extra kwetsbaar omdat het ecologisch geïsoleerd ligt. Daarom is er een groep in het leven geroepen die het Landschap Overijssel, zo ook de gemeente Twenterand, extra steun wil geven in het beschermen van dit specifieke en unieke stukje bos.

Onze missie

Het Zandstuvebos behouden en beschermen als een waardevol natuurlijk erfgoed, waarin de natuur hoog in het vaandel staat en waar onze kinderen en kleinkinderen later ook nog van kunnen genieten.

Het Zandstuvebos is kwetsbaar. Wij zien een groot gevaar in momentele ontwikkelingen, met name op het deel van het bos dat in eigendom is van de gemeente Twenterand.

Wij streven ernaar om dit bos te behouden als een ongerept en biodivers ecosysteem waarin planten en dieren in harmonie kunnen gedijen. Het Zandstuvebos biedt niet alleen een thuis aan vele inheemse soorten, maar het is ook een plek van rust en ontspanning voor de mens, rust die in onze moderne maatschappij steeds kostbaarder schijnt te worden. Wandelen in de natuur kan ook als een sportieve activiteit gezien worden.

Doelstellingen

Het enthousiast maken van mensen die de natuur en bos een warm hart toedragen.
En het bevorderen van het natuurbewustzijn in het algemeen en de beleving van het Zandstuvebos in het bijzonder.

Het zoeken naar alternatieve manieren om de natuurlijke schoonheid en de waarde van het Zandstuvebos te behouden.

Samenwerken met natuurorganisaties om kracht bij te zetten en advies te kunnen krijgen om mogelijkheden voor een structureel behoud van het Zandstuvebos.

Het Zandstuvebos promoten om bewustwording te bevorderen van de grote waarde van het bos.