Het Zandstuvebos en omgeving​

Het Zandstuvebos

Begin 17-tiende eeuw was dit gebied nog geen bos, het was meest vochtige heide. In de loop der tijden zijn hier bomen geplant om te voorkomen dat het bovenliggende zand zou gaan verstuiven.

Hier is dan ook naam Zandstuve door ontstaan. De eiken aan de zuidzijde van het bos worden op zo’n 130 jaar oud geschat. Er is ook snelgroeiend hout geplaatst dicht op elkaar, dat levert strakke stammen van met name naaldhout op, ook wel cultuurbos genoemd. Dit soort hout werd met name benut voor de mijnbouw.

Dit soort bossen komen in  Nederland nog meer voor. Onlangs heeft men in dit bos jonge bomen aangeplant en naaldbomen verwijderd om de diversiteit aan boomsoorten iets te verbreden.

Het Zandstuvebos, hoe groot is het eigenlijk en wie is de eigenaar?

Het Zandstuvebos is ongeveer 138 hectare groot, zeg maar ruim honderd voetbalvelden. Het ligt tussen de dorpen Vroomshoop en Den Ham.

Wie is de eigenaar? Dat zijn er meerdere. Door allerlei gemeentelijke verkavelingen zijn er nu drie soorten eigenaren tw: Het landschap Overijssel, gemeente Twenterand en een paar particulieren. Die laatsten bezitten slechts een zeer klein deel.

Gesteld moet worden dat het Zandstuvebos voor 99% in eigendom is van het Landschap Overijssel. Het stukje waar het gemeentelijke zwembad in ligt wordt zo goed als geheel omsloten door het terrein van het Landschap.

Als voorbeeld, wanneer u vanaf de Koninginneweg linksaf de Bosweg op gaat en daarna rechts het bos in richting zwembad, wat velen doen (wandelend of fietsend), dan gaat u via een privé terrein, door een deel van het Overijssels Landschap naar gemeentelijk terrein waar zich het zwembad bevindt.

Is dit belangrijk?

Jazeker want de eigenaren zijn immers als beheerders verantwoordelijk en zijn in zekere zin ook buren van elkaar. Als bosbeheerder kunnen zij, zeker de grotere eigenaren, een belangrijke rol spelen in natuurbeheer.

Daarom kan de vraag gesteld worden aan de verantwoordelijke bestuurder  van de gemeente Twenterand hoe zijn beleid is in woord en praktijk ten aanzien van natuurbescherming, hier specifiek doelend op het stuk natuur wat van de gemeente is in het Zandstuvebos!

Er zijn bedenkelijke plannen/ ideeën gaande die al snel op gespannen voet staan met de belangen en natuurbeleving van het bos en haar inwoners.