Ons plan voor het

Zandstuvebos

Alternatieve plannen

Organiseren van informatieve bijeenkomsten en evenementen om de lokale gemeenschap te betrekken en bekend te maken met lopende kwesties.

Samenwerken met natuurorganisaties om ons bezwaar kracht bij te zetten en advies te krijgen over mogelijke alternatieve oplossingen.

De stem van de natuur zijn bij de overheid en andere betrokkenen zoals politieke partijen, om de voorgestelde ontwikkelingen kritisch te bezien.

Het promoten van duurzame praktijken en het benadrukken van het belang van natuurbehoud in het Zandstuvebos.

Streven naar activiteiten om het Zandstuvebos te behouden als een oase van natuurlijke schoonheid en biodiversiteit, waar de natuur op de eerste plaats komt.